Sök
Frakt 39 kr - fri standardfrakt vid order på 400 kr eller mer
Alla kategorier
  Meny Stäng

  Användarvillkor

  Genom att använda vår webbplats, antingen som gäst eller som registrerad användare, godkänner du våra användarvillkor och samtycker till att följa dem.

  Denna webbplats är en e-handelsbutik som ägs av Tarotshop.se. Du kan läsa mer om oss på sidan Om Oss, du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakta oss, och du kan läsa våra köpvillkor här.

  Vi är inte ansvarsskyldiga om denna webbplats temporärt och utan förvarning blir otillgänglig. Vi kan under korta perioder begränsa tillgången till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för användare som är registrerade hos oss.

  Vår webbplats ändras regelbundet

  Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet. Innehåll kan därför ändras när som helst, och vi kan inte garantera att alla de produkter och tjänster som visas på webbplatsen fortsätter vara tillgängliga.  Material på vår webbplats kan vara föråldrat eller ofullständigt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material även om det är vår strävan att all informationen alltid ska vara uppdaterad och relevant. Kontakta oss gärna om något ser ut att vara fel, om information saknas eller om du undrar något om våra produkter.

  Användarvillkoren kan ändras genom att vi ändrar den här sidan. Du förväntas att kontrollera denna sida då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar vi gjort.

  Upphovsrätt

  Denna webbplats och all text, bilder och annat material på denna webbplats ägs av oss. Du får gärna sprida länkar till vår webbplats, förutsatt att det inte görs för att skada vårt rykte eller dra nytta av det. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av koppling, godkännande eller rekommendation från vår sida där ingen sådan finns.

  Du får skriva ut och ladda ner utdrag av materialet på webbplatsen för personligt bruk, dock ej för kommersiella ändamål. Du får inte på något sätt ändra, reproducera eller distribuera något material du har skrivit ut eller laddat ner utan vårt samtycke. Kontakta oss och referera till oss vid personlig användning av material från vår webbplats.

  Denna webbplats kan innehålla material som producerats av tredje part eller länkar till andra webbplatser. Sådant material används i så fall av oss med tillstånd av respektive innehavare. Vi har ingen kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part och vi åtar oss inte något ansvar eller skyldigheter avseende dessa.

  Tillit till publicerad information

  Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att utgöra råd till vilka tillit skall ges. Vi frånsäger oss därför alla skyldigheter och ansvar som kan uppstå från tillit givet till sådana material från alla besökare på vår webbplats, eller från någon som kan informeras om något av dess innehåll.

  Vårt ansvar

  Vi ansvarar för att alla villkor, garantier och andra bestämmelser på hemsidan för användande av webbplatsen och för köp av våra produkter är aktuella och gällande.

  Vid köp åtar vi oss att behandla din order enligt våra köpvillkor, utan onödiga dröjesmål och utan prispålägg eller avgifter utöver det som specifierats i din order. Vi hjälper dig om fel uppstår på vår webbplats i samband med order eller under leverans. Vår kuntjänst står till förfogande de tider som anges på Kontakta Oss, och vi hjälper gärna till med dina frågor.

  Vi åtar oss att behandla den information som du delger oss  i enlighet med vår sekretesspolicy.

  Ditt ansvar

  När du registrerar dig som kund hos oss åtar du dig att se till att information som du lämnar är komplett och korrekt. Du åtar dig att omedelbart underrätta oss vid eventuella ändringar, antingen via vår webbplats eller till vår kundtjänst. Den information om dig själv som du lämnar till oss kommer endast att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

  Du åtar dig att behandla användar-ID, lösenord eller annan säkerhetsinformation som konfidentiell, och får inte lämna ut den till tredje part eller på annat sätt missbruka din information. Du får inte åsamka skada till vår webbplats. Vi har rätt att när som helst inaktivera ditt användar-ID eller ditt lösenord, oavsett om det är valt av dig eller tilldelat av oss, om du enligt vår mening har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor. Du är ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor, och att de uppfyller dem.